Over Promiris

Promiris is gespecialiseerd in duurzame projectontwikkeling. Ons doel op lange termijn is waardecreatie voor onze verschillende stakeholders. We doen dit door de verwerving van onroerend goed:

  • Op “triple A”-locaties.
  • Dat we transformeren of herontwikkelen met een sterke architecturale identiteit.
  • Waarvan het eindproduct inspeelt op de behoeften van haar toekomstige gebruikers, zowel op vlak van gebruikscomfort, energieverbruik als van duurzaamheid.

Ons ontwikkelingsmodel steunt op een solide balans, een flexibele financieringswijze, een optimale verhouding tussen vreemd en eigen vermogen, en een verantwoorde kapitaalsinzet per project.

Onze investeringssegmenten zijn wonen met inbegrip van allerhande woonvormen zoals co-housing, co-living, studentenhuisvesting, serviceflats en woonzorgcentra, hotels, kantoren, gemengde projecten telkens gelegen in een stedelijke context, dicht bij de belangrijkste invalswegen en openbaar vervoerknooppunten.

Momenteel is Promiris actief op de Belgische, Portugese en sinds 2021 op de spaanse markt.

Aandeelhouders

Promiris kan steunen op een groep actief in Private Equity en vastgoed.

De vastgoedbeleggingen bestaan enerzijds uit een investeringstak in de hotelsector in Europa (meer dan 500 kamers) en Canada (meer dan 2.000 kamers).
Anderzijds beheren de aandeelhouders van Promiris een vastgoedportefeuille van ongeveer 55.000 m2, verdeeld over kantoren, retail en logistiek ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro.

Met Promiris NV werd een vastgoedontwikkelingsactiviteit aan de portefeuille toegevoegd. Deze pijler is gericht op middelgrote vastgoedtransacties met een investeringswaarde van 10 tot 25 miljoen euro. De transacties kenmerken zich door een aanzienlijke rotatiesnelheid wat moet leiden tot een constante waardecreatie. Het is de bedoeling om de komende tien jaar 300 tot 400 miljoen euro te investeren.

Permanente en informele uitwisseling tussen de vennoten en de aandeelhouders van Promiris staan garant voor een perfecte reactiviteit.

Om onze doelstelling inzake rendabiliteit te bereiken via grotere ontwikkelingen staat Promiris open voor associaties met professionals die even gepassioneerd zijn door duurzame projectontwikkeling en die dezelfde waarden delen.

aandeelzijlinks2 aandeelhouders dak
Cyril Wolkonsky

Cyril Wolkonsky

Cyril Wolkonsky, geboren in 1956, was tot 2011 werkzaam voor BNP Paribas in Frankrijk, waar hij gedurende 30 jaar een solide ervaring heeft opgedaan in de banksector, eerst in de Corporate afdeling, daarna als hoofd van de Syndication afdeling en de Algemene Inspectie voor de financierings- en investeringsbank. Sinds 2011 is hij voorzitter van Iris International SA, een beleggingsmaatschappij die het familiepatrimonium investeert in private equity, beleggingsvastgoed en sedert begin 2017 een vastgoedontwikkelingsactiviteit via Promiris.

Over het Management

Promiris is opgericht in 2017 en wordt nu geleid door 2 partners die verantwoordelijk zijn voor het operationele beheer van alle ontwikkelingsactiviteiten.

Elk van hen heeft een gedegen ervaring in de onroerend-goedsector en is vertrouwd met de cultuur, de gewoonten en de cycli van de professionele onroerend-goedmarkt. Zij identificeren investeringsmogelijkheden en vertalen deze in concrete projecten, die vervolgens worden uitgevoerd met het oog op het creëren van toegevoegde waarde.

De Partners kunnen rekenen op zowel hun interne medewerkers als op een efficiënt team van architecten, ingenieurs, aannemers en lokale verkopers om de verschillende projecten te structureren, te ontwerpen, uit te voeren en op de markt te brengen. Promiris ontwikkelt projecten in Portugal, België en sinds 2020 ook in Spanje.

 

 

Cedric De Laet

Cedric De Laet

Christian Terlinden

Christian Terlinden

Cedric De Laet

Cedric De Laet

Christian Terlinden

Christian Terlinden

Bedrijfswaarden

De bedrijfscultuur van Promiris staat voor creativiteit, innovatie, duurzaamheid, risk management en het creëren van toegevoegde waarde. We doen dit op basis van ondernemerschap, transparantie en reactiviteit.
light green hover

Creativiteit

We doen beroep op de beste ontwerp- en engineeringteams om woon- en werkomgevingen te creëren die aantrekkelijk, veelzijdig, modern en gebruiksvriendelijk zijn. Een harmonieuze integratie in de omgeving is een absolute vereiste. We zijn ervan overtuigd dat de architecturale kwaliteit bijdraagt tot de commerciële aantrekkingskracht van een project.

light green hover

Innovatie

Onze projecten lopen vooruit op de trends in een wereld in permanente verandering. Onze manier van wonen, werken, consumeren en shoppen evolueert snel en ingrijpend.

light green hover

Duurzaamheid

Onze projecten respecteren het milieu dankzij hun intrinsieke kwaliteit en het gebruik van energiebesparende technieken. Dankzij doordachte gebruiks- en exploitatiemethoden verminderen we de CO2-voetafdruk drastisch zonder aan gebruiksvriendelijkheid in te boeten. Al onze niet-residentiële projecten voldoen standaard aan de BREEAM-normen. We houden een duurzame en ethische dialoog in stand met onze partners, dienstverleners, leveranciers, huurders en investeerders binnen een langetermijnperspectief.

light green hover

Risk Management

Een gedisciplineerd en gericht aankoopbeleid in combinatie met onze hands-on aanpak. Hierbij volgen we de projecten, hun vooruitgang, hun omgeving, de teams, de leveranciers, de aannemers en onze klanten nauwgezet op. Deze aanpak staat garant voor een zorgvuldig beheer van de sectorgerelateerde risico’s.

Investeren in verschillende segmenten van de vastgoedmarkt in combinatie met een geografische spreiding garanderen een zorgvuldige risicospreiding op strategisch en commercieel vlak.

Waardecreatie gebeurt op verschillende niveaus:

  • voor de gemeenschap via de herstelling van het stedelijk weefsel
  • voor de huurders en investeerders via de kwaliteit van onze producten
  • voor de aandeelhouders via return on investment
Neem contact met ons op over uw komende project.